Školica znakovnog jezika

Projekat „Školica znakovnog jezika“ drugi je po redu projekat koji za cilj ima opismenjavanje najmlađe čujuće populacije kroz organizaciju škole znakovnog jezika. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno trajanje projekta je 8 meseci, od maja do decembra 2014. godine, dok je efektivno vreme trajanja škole znakovnog jezika za osnovce 6 meseci. Škola - partner na projektu jeste O.Š. „Svetozar Marković“ iz Leskovca.

Direktni rezultati projekta su: 15 obučenih i testiranih učenika za osnovni nivo komunikacije (savladano 300 osnovnih pojmova u okviru 48 radionica), 2 socijalna događaja - druženja između učenika i gluvih lica - članova GOGNL (uključeno 10 gluvih i nagluvih lica), medijska i on line kampanja sa ciljem upoznavanja najšire društvene zajednice sa problemima i potrebama gluvih lica u sektoru obrazovanja.

Projekat „Školica znakovnog jezika“ usmeren je na dve ciljne grupe korisnika: učenici osnovne škole i gluva lica. Ovaj projekat omogućava pripremu mladih ljudi za komunikaciju sa gluvim osobama, a gluvima omogućava da ostvare svoja građanska i ljudska prava.

Pogledajte flajer projekta
Pogledajte fotografije sa otvaranja