Naše ruke - naš glas

Naše ruke - naš glas

Projekat „NAŠE RUKE –NAŠ GLAS” četvrti  je po redu projekat koji za cilj ima opismenjavanje najmlađe čujuće populacije kroz organizaciju škole znakovnog jezika. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno trajanje projekta je 8 meseci, od maja do decembra 2016 godine. Osnovna škola - partner na projektu jeste OŠ.„Vuk Karadžić“ iz Leskovca.

Projekat „Naše ruke-naš glas“ usmeren je na dve ciljne grupe korisnika: učenici osnovne škole i gluva lica. 

Ovaj projekat omogućava pripremu mladih ljudi za komunikaciju sa gluvim osobama, a gluvima omogućava da ostvare svoja građanska i ljudska prava.

Opšti cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno da bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima.

 

Pogledajte fotografije sa otvaranja

Pogledajte video vest sa otvaranja

Pogledajte fotografije za završnog ispita i svečane dodele diploma

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac