Mala škola za velike ljude

Projekat „Mala škola za velike ljude“ podržan je od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. Projektne aktivnosti realizovane su kroz kapacitete Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac u periodu maj - decembar 2013. godine. Osnovna škola - partner bila je O.Š. „Vuk Karadžić“ iz Leskovca.

Polazna tačka projektne ideje bio je mali broj gluvih i nagluvih učenika uključenih u redovan školski sistem, i razlozi ove pojave, obzirom da prema važećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja moraju postojati za svu decu, učenike i odrasle, jednaka prava i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu teškoća i smetnji u razvoju i invaliditeta. Takođe, utvrđeno je, u razgovoru sa redovnim učenicima, da postoji interesovanje da se druže sa gluvim osobama, ali da zbog nemogućnosti komunikacije sa njima odustaju od toga.

Cilj projekta „Mala škola za velike ljude“ jeste efikasna primena inkluzivnog obrazovanju gluve i nagluve dece uz unapređenje društvenog statusa gluvih i nagluvih osoba i njihovo efikasnije uključivanje u društvenu zajednicu.

Pogledajte prezentaciju projekta
Pogledajte fotografije sa završnog ispita

 

 

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac