Javni sektor za sve građane

Projekat „Javni sektor za sve građane“ finansiran od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“ namenjen je poboljšanju položaja gluvih i nagluvih lica u javnom sektoru. Nosilac projekta je Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac uz podršku Centra za samostalan život OSI Leskovac i Odbora za ljudska prava Leskovac.

Projekat „Javni sektor za sve građane“ zasnovan je na socijalnoj inkluziji gluvih lica u svakodnevne životne tokove i na kreiranju ambijenta pogodnog za ostvarivanje samostalnog života pomenute grupe. Osnovne usluge javnog sektora nedostupne su gluvim licima s obzirom da mali broj osoba iz čujuće populacije koristi znakovni jezik, dok se u javnim institucijama taj broj drastično smanjuje.

Cilj ovog projekta je da na direktan (kratka obuka) i indirektan (edukativni disk sa situacionim govorom) način najširi krug službenika ključnih javnih institucija savlada osnovnu komunikaciju na znakovnom jeziku kroz situacioni govor iz oblasti svog rada. U realizaciju projektnih aktivnosti uključene su sledeće javne institucije: Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Leskovac, Centar za socijalni rad Leskovac, Uslužni centar Grada Leskovca i Republički fond za zdravstveno osiguranje – filijala Leskovac.

Ključni rezultat projekta je edukativni disk „Javni sektor za sve građane“ sa najčešćim pitanjima i odgovorima iz oblasti javnog sektora na znakovnom jeziku. Ovaj disk, kao praktičan alat za učenje stručne terminologije na znakovnom jeziku za zaposlene u javnom sektoru promovisan je širom Jablaničkog okruga kroz edukativna predavanja (Opštine Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince i Crna Trava).

Kroz projektne aktivnosti direktno je edukovano 160 zaposlenih u javnom sektoru na nivou Jablaničkog okruga, dok je indirektna edukacija usmerena ka 500 lica kroz učenje znakovnog jezika iz delokruga javnih institucija putem edukativnog diska.

Promotivne aktivnosti projekta kroz integrisane marketing komunikacije usmerene su na najširi auditorijum sa ciljem seznibilisanja različitih društvenih grupa na probleme gluvh i nagluvih, kao i rušenje uvreženih društvenih stereotipa i predrasuda.

Pogledajte više o projektu
Pogledajte video materijale - sadržaj edukativnog diska