Digitalna inkluzija

Projekat „Digitalna inkluzija osoba sa oštećenim sluhom“ podržan je od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Trajanje projekta od 6 meseci, jun - decembar 2014. godine, biće poligon za stvaranje povoljnog ambijenta za dalji informatički razvoj gluvih i nagluvih lica - članova GOGNL.

Kao savremeni problemi gluvih i nagluvih lica identifikovani su informatička nepismenost i IKT isključenost. Aktivnosti programa „Digitalna inkluzija osoba sa oštećenim sluhom“ okrenute su ublažavanju ovih problema, i to kroz izradu specijalizovanog sajta GOGNL, osnovnu informatičku obuku za osobe sa oštećenim sluhom i tehničko formiranje IKT kluba u prostorijama GOGNL. Na ovaj način članovi GOGNL na teritoriji Jablaničkog okruga biće uključeni na savremen način u svakodnevne životne tokove.

Gradska organizacija dobija 2 računara, svoju web prezentaciju www.gognl.org i obuku za 45 članova. Takođe, kroz medijsku i on line promociju radiće se na daljem unapređenju položaja gluvih i nagluvih lica u ovom regionu.

Pogledajte više o projektu

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac