Da razumem svog druga

Projekat „DA RAZUMEM SVOG DRUGA“ treći  je po redu projekat koji za cilj ima opismenjavanje najmlađe čujuće populacije kroz organizaciju škole znakovnog jezika. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno trajanje projekta je 8 meseci, od maja do decembra 2015. godine, dok je efektivno vreme trajanja škole znakovnog jezika za osnovce 6 meseci. Škola - partner na projektu jeste OŠ „Kosta Stamenković“ iz Leskovca.

 

Direktni rezultati projekta su: 15 obučenih i testiranih učenika za osnovni nivo komunikacije (savladano 300 osnovnih pojmova u okviru 48 radionica), 2 socijalna događaja - druženja između učenika i gluvih lica - članova GOGNL (uključeno 10 gluvih i nagluvih lica), medijska i on line kampanja sa ciljem upoznavanja najšire društvene zajednice sa problemima i potrebama gluvih lica u sektoru obrazovanja. 

 

Projekat „Školica znakovnog jezika“ usmeren je na dve ciljne grupe korisnika: učenici osnovne škole i gluva lica. Ovaj projekat omogućava pripremu mladih ljudi za komunikaciju sa gluvim osobama, a gluvima omogućava da ostvare svoja građanska i ljudska prava.

 

Opšti cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno da bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima.

Kako je ove godine, u aprilu mesecu, usvojen Zakon o upotrebi srpskog znakovnog jezika ovaj projekat dobija i važnu zakonodavnu i sistemsku podršku.

 

Pogledajte fotografije sa otvaranja

Pogledajte video vest sa otvaranja

Pogledajte fotografije za završnog ispita i svečane dodele diploma

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac