Projekti

Naše kolo veselo

Projekat „Naše kolo veselo“ finansira  Ministarstvo kulture i informisanja Repubike Srbije u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom u 2017 godini. Projekat realizuje Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac u trajanju od 6 meseci (jun-decembar).

Cilj projekta je veći kvalitet života gluvih i nagluvih lica kroz omogućavanje atipičnih aktivnosti za ovu grupu, a sve u skladu sa konceptom inkluzivnog društva.

Ovaj projekat podrazumeva formiranje i osposobljavanje igračkog ansambla Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac za samostalno izvođenje unapred odabranih koreografija.

Sa tim koreografijama će se igrački ansambal predstavljati na raznim manifestacijama, priredbama i svečanostima, a projektom je planirano i učešće na Republičkom festivalu u oblasti folklora koji se ove godine održava u novembru mesecu u Vranju.

Na ovom projektu sa gluvim i nagluvim licima će raditi stručne osobe, a to su Bratislav Stanisavljević, urednik u Leskovačkom kulturnom centru i rukovodioc ansambla narodnih igara i pesama Leskovačkog kulturnog centra „Abrašević“, kao i Vladimir Mladenović, šef orkestra KUD „Abrašević“.

Škola za nas

Projekat „ŠKOLA ZA NAS” peti  je po redu projekat koji za cilj ima opismenjavanje najmlađe čujuće populacije kroz organizaciju škole znakovnog jezika. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno trajanje projekta je 8 meseci, od maja do decembra 2017 godine, dok je efektivno vreme trajanja škole znakovnog jezika za osnovce 6 meseci. Škola - partner na projektu jeste OŠ „Kosta Stamenković“ iz Leskovca.

Direktni rezultati projekta su: 15 obučenih i testiranih učenika za osnovni nivo komunikacije (savladano 300 osnovnih pojmova u okviru 48 radionica), 2 socijalna događaja - druženja između učenika i gluvih lica - članova GOGNL (uključeno 10 gluvih i nagluvih lica), medijska i on line kampanja sa ciljem upoznavanja najšire društvene zajednice sa problemima i potrebama gluvih lica u sektoru obrazovanja.

Projekat „Škola za nas“ usmeren je na dve ciljne grupe korisnika: učenici osnovne škole i gluva lica. Ovaj projekat omogućava pripremu mladih ljudi za komunikaciju sa gluvim osobama, a gluvima omogućava da ostvare svoja građanska i ljudska prava.

Opšti cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno da bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima.

Naše vredne ruke

Projekat „Naše vredne ruke“ finansira Opština Medveđa, a podrazumeva formiranje kulinarske radionice za članove Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac. 

Projekat „Naše vredne ruke“ okrenut je ka unapređenju kvaliteta života gluvih i nagluvih lica kroz sadržaje koji obogaćuju njihovo slobodno vreme.

Cilj ovakvih aktivnosti jeste druženje i osnaživanje članova što doprinosi njihovoj lakšoj integraciji u društvo.

Na kraju projekta najuspešnijim polaznicima kulinarske radionice uručiće se diplome i zahvalnice.

Pogledajte fotografije sa kulinarskih radionica i svečanog uručenja diploma

Virtuelni znakovni muzej

Projekat „Virtuelni znakovni muzej“ realizuje Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac uz partnersku podršku leskovačkog Narodnog muzeja i lokalne samouprave, a koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Оvaj projekat višestruko je značajan. Pored toga što je njegovom realizacijom napravljen ozbiljan iskorak u sadržaju samog Narodnog muzeja, zahvaljujući ovom projektu unapređeni su i uslovi za kvalitetniji društveni život naših gluvih i nagluvih sugrađana.

„Cilj projekta je unapređenje društvenog položaja gluvih i nagluvih lica i njihovo efikasnije uključivanje u sve društvene tokove. Približavanjem kulturnih sadržaja bogati se i unapređuje kvalitet života gluvih i nagluvih lica, oni se osećaju ravnopravnim građanima, a sve u skladu sa konceptom inkluzivnog društva.

Projekta se realizuje u periodu od od tri meseca (jul-septembar) a glavni rezultat projekta je android aplikacija, pametni video vodič na znakovnom jeziku, koja je instalirana na tri tablet uređaja postavljena u prostoru stalne postavke leskovačkog narodnog muzeja. Ova aplikacija sadrži tekstove i priču o osam hiljada dugoj istoriji leskovačkog kraja na znakovnom jeziku sa tekstualnim prevodom te će je moći koristiti svi posteiocu muzeja u leskovcu. Takođe, aplikacija sadrži i fotografije vodećih, autentičnih eksponata stalne postavke narodnog muzeja u Leskovcu.

Pogledajte:

Fotografije sa dogadjaja

Video vest

Video prezentacija virtuelnog vodiča u muzeju na znakovnom jeziku

Naše ruke - naš glas

Projekat „NAŠE RUKE –NAŠ GLAS” četvrti  je po redu projekat koji za cilj ima opismenjavanje najmlađe čujuće populacije kroz organizaciju škole znakovnog jezika. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno trajanje projekta je 8 meseci, od maja do decembra 2016 godine. Osnovna škola - partner na projektu jeste OŠ.„Vuk Karadžić“ iz Leskovca.

Projekat „Naše ruke-naš glas“ usmeren je na dve ciljne grupe korisnika: učenici osnovne škole i gluva lica. 

Ovaj projekat omogućava pripremu mladih ljudi za komunikaciju sa gluvim osobama, a gluvima omogućava da ostvare svoja građanska i ljudska prava.

Opšti cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno da bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima.

 

Pogledajte fotografije sa otvaranja

Pogledajte video vest sa otvaranja

Pogledajte fotografije za završnog ispita i svečane dodele diploma

Da razumem svog druga

Projekat „DA RAZUMEM SVOG DRUGA“ treći  je po redu projekat koji za cilj ima opismenjavanje najmlađe čujuće populacije kroz organizaciju škole znakovnog jezika. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno trajanje projekta je 8 meseci, od maja do decembra 2015. godine, dok je efektivno vreme trajanja škole znakovnog jezika za osnovce 6 meseci. Škola - partner na projektu jeste OŠ „Kosta Stamenković“ iz Leskovca.

 

Direktni rezultati projekta su: 15 obučenih i testiranih učenika za osnovni nivo komunikacije (savladano 300 osnovnih pojmova u okviru 48 radionica), 2 socijalna događaja - druženja između učenika i gluvih lica - članova GOGNL (uključeno 10 gluvih i nagluvih lica), medijska i on line kampanja sa ciljem upoznavanja najšire društvene zajednice sa problemima i potrebama gluvih lica u sektoru obrazovanja. 

 

Projekat „Školica znakovnog jezika“ usmeren je na dve ciljne grupe korisnika: učenici osnovne škole i gluva lica. Ovaj projekat omogućava pripremu mladih ljudi za komunikaciju sa gluvim osobama, a gluvima omogućava da ostvare svoja građanska i ljudska prava.

 

Opšti cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno da bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima.

Kako je ove godine, u aprilu mesecu, usvojen Zakon o upotrebi srpskog znakovnog jezika ovaj projekat dobija i važnu zakonodavnu i sistemsku podršku.

 

Pogledajte fotografije sa otvaranja

Pogledajte video vest sa otvaranja

Pogledajte fotografije za završnog ispita i svečane dodele diploma

 

MI I TO MOŽEMO

 

Projekat “Mi i to možemo” podržan je od strane Opštine Medveđa i realizovan u periodu oktobar - decembar 2014. godine. Projektne aktivnosti su usmerene na unapređenje rada folklorne sekcije Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac.

GOGNL organizuje kulturno-umetničke, sportsko-rekreativne i druge društvene aktivnosti u cilju svestranog razvoja ličnosti gluvih i nagluvih lica, preko rubličkih smotri, festivala, izložbi i raznih takmičenja. Ovim projektom podržan je rad folklorne sekcije, organizovani su časovi folklore za članove i realizovan je odlazak na festival kulturno - umetničkog stvaralaštva gluvih i nagluvih Srbije u oblasti folklora.

 

 

 

ZAJEDNO SMO JAČI

U okviru javnih radova za osobe sa invaliditetom zaposlen je jedno gluvo lice u Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih Leskovac na period od 6 meseci (novembar 2014 - april 2015). Donator ovog projekta jeste Nacionalna služba za zapoštavljanje i Vlada R.Srbije.

Cilj ovog projekta jeste socijalna uključenost i bolji materijalni položaj osoba sa invaliditetom.

 

 

 

Još članaka...

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac