Povlastice za članstvo

Povlastice za članove GOGNL

Povlastice za članove GOGNL:
- Gradski i međugradski prevoz, 50% popusta
- Besplatno parkiranje
- Besplatne putarine
- MTS, 50% popusta za internet, adsl
- MTS, 80% popusta prilikom uvođenja fiksnog telefona
- MTS, 50% popusta na pretplatu i 300 besplatnih impulsa u fiksnoj mrezi
- Besplatna RTV pretplata
- Besplatan internatski smetšaj i prevoz za decu do škole za gluvu decu, Niš

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac kontinuirano radi na ostvarivanju novih povlastica za svoje članstvo.

 

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac