O nama

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac (GOGNL) je najstarija organizacija osoba sa invaliditetom na teritoriji Jablaničkog okruga. Osnovana je 1945. godine i od tada kontinuirano radi na unapređivanju položaja gluvih i nagluvih lica na teritoriji pomenutog regiona. Trenutno broji 160 aktivnih članova koji prate godišnji kalendar sportskih i programskih aktivnosti organizacije. GOGNL je podružnica Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Ciljevi organizacije su:
1. Unapređenje i razvoj sistema socijalne, zdravstvene i sveobuhvatne zaštite gluvih i nagluvih lica;
2. Angažovanje u sprovođenju Zakona koji omogućavaju sprovođenje prethodnog stava;
3. Poboljšanje materijalnog i društvenog položaja gluvih i nagluvih lica;
4. Sveopšta afirmacija gluvih i nagluvih lica;
5. Unapređenje sistema obrazovanja gluvih i nagluvih lica, primena savremenih metoda profesionalnog osposobljavanja i rehabilitacije i njihovo zapošljavanje;
6. Organizovanje i sprovođenje kulutrno - umetničkog, prosvetnog i fizičkog obrazovanja i vaspitanja, odmora i rekreacije gluvih i nagluvih lica;
7. Zalaganje za razvoj sistema informisanja gluvih i nagluvih lica;
8. Doprinosi prevenciji oštećenja sluha putem saradnje sa nadležnim ustanovama.

Od 2011. godine u okviru organizacije oformljen je Prevodilački servis za znakovni jezik, usluga prevođenja namenjena gluvim i nagluvim osobama radi lakše komunikacije i uključivanja u društveni život zajednice. Ova usluga gluvim i nagluvim osobama omogućava uživanje jednog od osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i pravo da primaju i šire informacije. Prevodilački servis za znakovni jezik je podržan i finansiran od strane Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja R.Srbije i lokalne samouprave Grada Leskovca.

GOGNL učestvuje u promociji srpskog znakovnog jezika u cilju podrške procesu donošenja Zakona o upotrebi srpskog znakovnog jezika. Takođe, GOGNL posebnu pažnju posvećuje obrazovno-edukativnim aktivnostima svojih članova. Svake godine organizacija obuči po jednog sertifikovanog prevodioca znakovnog jezika kroz Školu znakovnog jezika koju organizuje Savez gluvih i nagluvih Srbije.

Organizacija je nosilac većeg broja projekata koji utiču na edukaciju društvene zajednice i pojedinih njenih segmenata (deca, zdravstveni radnici, zaposleni u javnom sektoru), a sve u cilju poboljšanja položaja gluvih i nagluvih lica.

GOGNL organizuje kulturno-umetničke, sportsko-rekreativne i druge društvene aktivnosti u cilju svestranog razvoja ličnosti gluvih i nagluvih lica, preko republičkih smotri, festivala, izložbi i raznih takmičenja. 2011. godine u okviru organizacije formirana je Kulturno – umetnička sekcija sa svojim podsekcijama:
- Folklorna sekcija broji 20 članova uspešno se predstavlja na Festivalima kulturno-umetničkih stavaralaštva. 2012. godine je igrački ansambal na pomenutom festivalu osvojio prvo, a 2013. godine drugo mesto;
- Recitatorska sekcija sa 5 mladih članova, koja se uspešno predstavlja na Republičkom Festivalu gluvih i nagluvih Srbije iz oblasti recitacija. 2013. godine recitator GOGNL osvojio je prvo mesto na pomenutom festivalu;
- Kreativno- okupaciona sekcija kroz koju svake godine prođe oko 40 članova GOGNL i koja obuhvata: mlade talente iz oblasti likovnih umetnosti (osvojeno prvo mesto na Međunarodnom festivalu za decu i omladinu oštećenog sluha u Novom Sadu) i starije članove u okviru oblasti očuvanja tradicije i izrade ručnih radova i delova narodnih nošnji Srbije.

 

 

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac