DODELJENI UGOVORI UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

                          

16.03.2018 godine u Svečanoj sali grada Leskovca podeljeni su ugovori udruženjima iz oblasti socijalne zaštite po konkursu za 2018 godinu.

Ugovore je dobilo 11 udruženja za 14 programa i projekata koji će biti finansirani i sufinansirani iz budžeta grada Leskovca u 2018 godini. Za ove projekte iz oblasti socijalne zaštite opredeljeno je 9,5 miliona dinara.

“Cilj grada Leskovca je da uspostavi efikasan sistem socijalne zaštite koji će odgovoriti na potrebe svih građana i koji će podržavati ranjive pojedince i grupe kojima je potrebna pomoć društva i države, kazao je danas gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom uručivanja rešenja predstvanicima udruženja i organizacija iz oblasti socijalne zaštite.

Kao odgovorna lokalna samouprava težimo da kroz različite vidove pomoći od personalne asistencije, preko pomoći u kući, geronto domaćica i drugih usluga, svim ljudima, bez obzira na hendikep ili životne poteškoće,  olakšamo suočavanje sa svakodnevnim izazovima. Posebna pažnja usmerena je i na pružanje podrške funkcionisanju nevladinog sektora, odnosno udruženja iz oblasti socijalne zaštite”, dodao je Cvetanović.

Što se finansiranja celokupnog sistema socijalne zaštite, iz gradske kase u 2018. godini izdvojiće se  oko 128,8 miliona dinara, što je za 22,4 miliona više u odnosu na prošlu godinu kada je izdvojeno 106,4 miliona.

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac podržana je na ovom konkursu kroz jedinstveni projekat za rad lokalne kancelarije i za rad prevodilačkog servisa za znakovni jezik.

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac