„NAŠE KOLO VESELO“ projekat Gradske organizacije gluvih i nagluih Leskovac

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac u periodu od juna do novembra meseca 2017 godine realizuje projekat pod nazivom „Naše kolo veselo“ koji finansira  Ministarstvo kulture i informisanja Repubike Srbije, a po konkursu za podršku kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom.

Ovaj projekat podrazumeva formiranje i osposobljavanje igračkog ansambla Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac za samostalno izvođenje unapred odabranih koreografija.

Sa tim koreografijama će se igrački ansambal predstavljati na raznim manifestacijama, priredbama i svečanostima, a projektom je planirano i učešće na Republičkom festivalu u oblasti folklora koji se ove godine održava u novembru mesecu u Vranju.  

Kompletan igrački ansambal čine gluva lica, te ovo svakako nije običan folklor već igranje uprkos preprekama, igranje u tišini, što nam pokazuje koliko jaku volju i želju gluva lica imaju kako bi bili ravnopravni članovi našeg društva.

Na ovom projektu sa gluvim i nagluvim licima će raditi stručne osobe, a to su Bratislav Stanisavljević, urednik LKC-a i rukovodioc KUD „Abrašević“, kao i Vladimir Mladenović, šef orkestra „Abrašević“. 

Cilj projekta je veći kvalitet života gluvih i nagluvih lica kroz omogućavanje atipičnih aktivnosti za ovu grupu, a sve u skladu sa konceptom inkluzivnog društva.

 

Fotografije sa konferencije za novinare i realizovanih proba folklora