Škola znakovnog jezika za osnovce u okviru projekta: „ŠKOLA ZA NAS“

U Osnovnoj Školi „Kosta Stamenković“ u Leskovcu, 19.05.2017 godine počela je sa radom škola znakovnog jezika i označen je početak faze implementacije projekta „Škola za nas“ podržanog od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS. Nosioc ovog projekta je Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac.

Svrha ovog projekta je da osnovci savladaju osnovni nivo komunikacije sa gluvim licima što će postići kroz časove učenja azbuke, osnovnih pojmova i situacionog govora.

Cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno kako bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima. 

Kroz projekat polaznici će se upoznati sa gluvim i nagluvim osobama i komuniciraće sa njima. Na ovaj način senzibilišu se najmlađi članovi našeg društva za potrebe i probleme osoba sa invaliditetom.

Na kraju obuke osnovci će polagati završni ispit i dobiće diplome o osnovnom nivo poznavanja srpskog znakovnog jezika i komunikacije sa gluvim osobama. 

Dodela diploma planirana je za decembar mesec. 

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac