Prezentacija Zakona o upotrebi srpskog znakovnog jezika za članove organizacije gluvih Leskovac

U Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih Leskovac, 12. Maja 2017 godine održana je prezentacija Zakona o upotrebi srpskog znakovnog jezika za članove organizacije gluvih Leskovac. Predavači su bili predstavnici Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, tumači, kao i gluva lica koja su uključena u realizaciju projekta.

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) realizuje projekat “Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik i promocija profesije tumača znakovnog jezika”. Projekat podržava Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore. 

Cilj projekta je da se kroz prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na SZJ osnaže članovi zajednice Gluvih u Srbiji, kako bi aktivno i pod jednakim uslovima učestvovali u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou. podizanje svesti šire javnosti kroz upoznavanje sa pravima garantovanim Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Republici Srbiji i načinom njihovog ostvarivanja, sa ciljem njegove pune implementacije.

U okviru projekta Zakon o upotrebi znakovnog jezika preveden je na srpski znakovni jezik (http://gogb.org.rs/tvoje-pravo/zakon-o-upotrebi-znakovnog-jezika/)  i na taj način potpuno prilagođen i razumljiv gluvim i nagluvim osobama. 

Više informacija o projektu i Asocijaciji tumača srpskog znakovnog jezika na veb sajtu www.atszj.org.rs

Pogledajte fotografije sa događaja

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac