Škola znakovnog jezika za osnovce u okviru projekta: „NAŠE RUKE – NAŠ GLAS“

U Osnovnoj Školi „Vuk Karadžić“ u Leskovcu, 23.05.2016 godine počela je sa radom škola znakovnog jezika i označen je početak faze implementacije projekta „Naše ruke – naš glas“ podržanog od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS. Nosioc ovog projekta je Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac.

Svrha ovog projekta je da osnovci savladaju osnovni nivo komunikacije sa gluvim licima što će postići kroz časove učenja azbuke, osnovnih pojmova i situacionog govora.

Cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno kako bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima. 

U okviru ovog projekta polaznici škole znakovnog jezika pripremili su numeru na zankovnom jeziku, pesmu „Ovo je zemlja za nas“ za priredbu povodom obeležavanja Dana škole.

Pogledajte:

Fotografija sa događaja

Video sa događaja

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac