Donacija Vojvođanske banke

Januara meseca 2016 godine na poziv predstavnika Vojvođanske banke ostvarena je saradnja i predstavnici banke iz Novog Sada donarili su Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih Leskovac računar. Među predstavnicima banke koji su posetili organizaciju gluvih Leskovac bili su upošljenici banke iz centrale u Novom Sadu, direktor filijale Vojvođanske banke iz Leskovca i službenica banke filijale u Leskovcu koja je uspešno završila obuku za komunikaciju sa gluvim licima. 

 Službenica banke se gluvim licima obratila na znakovnom jeziku. Ovaj primer društveno odbovornog poslovanja je izuzetno pozitivan i osim poklona koji su upošljenici banke doneli, oni su predstavili i mogućnost da gluva lica u filijali Vojvođanske banke u Leskovcu mogu da komuniciraju sa službenicima banke na znakovnom jeziku.

Pogledajte:

Fotografije sa događaja

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac